New Trucks

First class products - a basis for your success

Use Cases

Customized intralogistics practically implemented.

STILL Li-Ion Technology

Superior performance, innovative technology, typically STILL


Приложения в индустрията

От почти 100 години сме експерти в различни сфери на индустрията и заедно с клиентите си развиваме интралогистични решения за тях.

Експерти, авторитети, пионери

Теоретично има много решения. Но само едно от тях ще ви пасне най-добре.